Koszyk

Zwrot towaru

Jak zwrócić zakupiony produkt - krok po kroku

1. Towar powinien być zwrócony w stanie w stanie niezmienionym (tzn. w stanie niepogorszonym w żaden sposób; ze wszystkimi elementami, wchodzącymi w skład danego produktu). Towar niepełnowartościowy, którego stan jest zmieniony w jakimkolwiek aspekcie zostanie odesłany do klienta, a pieniądze nie będą zwrócone.
2. Do zwracanego towaru należy dołączyć: 
- wypełniony i podpisany oryginał "Oświadczenia o odstąpienia od umowy zawartej na odległość"
- paragon zakupu 
- podpisaną korektę do paragonu (którą Sprzedawca wyśle Kupującemu droga elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od oświadczenia woli o zwrocie towaru przez Kupującego).
3. Zwracany towar należy kierować na adres Galeria GEA, Kręta 5 65-770 Zielona Góra. 
4. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane. Przesyłki wysłane na koszt Sklepu również nie będą przez Sklep odbierane.
5. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru przez Sprzedawcę zwracanego towaru w nienaruszonym stanie, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.


Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Galeria GEA, Kręta 5; 65-770 Zielona Góra.
2. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od dnia dostarczenia produktu.
3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
5. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.


Jak odstąpić od Umowy zawartej na odległość?

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru wraz z paragonem przed jego upływem na adres Galeria GEA, Kręta 5; 65-770 Zielona Góra lub wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą email na adres reklamacje@galeriagea.pl. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru przez Sprzedawcę zwracanego towaru w nienaruszonym stanie, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Towar powinien być w stanie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.śledź nas na
instagram.com/galeriagea

śledź nas na
facebook.com/galeriagea

odwiedź nas
ul. Kręta 5, Zielona GóraCopyright by: Galeria GEA 2016
Designed & Developed by: milionoczu 2016